Presentatrice Vivienne van den Assem vindt wènig slapen un van duh groâtstuh eâhrgeâhrnissen die komen kèken bè ut oudeâhrschap, veâhrtelt ze in un inteâhrview met Kek Mama.

"Slaaptekôht is zo moèlèk om tuh keâhren", aldus Van den Assem, die un tweijariguh zoân heift met hâh vriend Arne. "Ut eiâhrstuh jâh van Guus was me focus daâhrom heil heldeâhr: ik richttuh me puur op duh uìtzendinguh van RTL Boulevard, thuis en ut uìtvâugelen van onze nieuwe balans."

Meiâh kon duh 37-jariguh presentatrice eâh niet bè hebben. "Dus andeâhre tv-projectuh of losse evenementuh liet ik aan me voâhbègaan. Ut was niet andeâhrs. Sommiguh vriendinnen ondâhnamen die eiâhrstuh drie maanden al van alles met hun baby, mâh dat kon ik mentaal en fysiek niet. Allein al duh gedachtuh dat ik dat misschien zou móétuh kunnuh, was ongrèpbâh "

Ein simpele oplossing - op tèd nâh bed gaan - bleik uìtèndelèk veil tuh helpen, hoewel ze juist in duh avond tèd voâh zichzelf had. Soms vroeg ze zich dan oâk af wat eâh misging bè hâh "Zekeâh als ut in un groepsapp met vriendinnen ging oveâh wie welk boek had gelezen of welke seâhrie had afgeâhrond. Dan dacht ik: wâh duh hell haalt iedeâhrein die tèd vandaan? Nu Guus twei is, komt eâh langzaam wèâh ruimtuh voâh andeâhre dinguh."