Ut aantal côhonapatiëntuh in duh ziekenhuizen in ut Groene Hart neimt wèâh toe. Duh meistuh liggen in ut St. Antonius Ziekenhuis, wâh inmiddels alwèâh un apartuh COVID-19-afdeling is geopend.

"We hebbuh mâh één dag, ènd juni, helemaal gein COVID-19-patiëntuh in ut ziekenhuis gehad", zegt Rianne Beukelman van ut St. Antonius Ziekenhuis. "Nu duh cèfeâhrs oplopen is ut efficiënteâh en oveâhrzichtelèkeâh om duh côhonapatiëntuh bè elkâh op dezelfduh afdeling tuh veâhrplegen, in plaats van in 'isolatieboxen' op duh andeâhre afdelinguh. We hebbuh op duh heâhropenduh cohôht ruimtuh voâh negen patiëntuh Op dit moment liggen eâh zes."

In ut Groene Hart Ziekenhuis liggen op dit moment zeven côhonapatiëntuh mâh gein enkele op duh ic. Ut is, zo zegt un woâhdvoeâhrdeâh nog niet nodig om duh spèsjale COVID-19-afdeling, die vôhiguh maand juist weâhrd geslotuh wèâh tuh heâhropenen. "Patiëntuh met côhona wôhden in isolatie opgenomen op regulieâhe veâhrpleigafdelinguh."

Vanaf 7 juni heift ut GHZ un aantal maatregelen veâhrsoepeld. Ut ziekenhuis zegt duh ontwikkelinguh in duh gatuh tuh houden, mâh gaat nog niet oveâh tot ut aanscheâhrpen van duh maatregelen.

Ut Alrène Ziekenhuis ziet eveneins un lichtuh toename van ut aantal COVID-19-patiëntuh Ut Netweâhrk Acutuh Zôhg Wès dat voâh alle ziekenhuizen in Midden-Holland duh acutuh zôhg bèhoudt, zegt dat ut om un toename van tien patiëntuh in duh hele regio gaat. "Op dit moment is deze capacitèt toeâhrèkend. Elk ziekenhuis bepaalt zelf hoe duh afgesproken capacitèt wôhdt ingeâhrich Dit kan zèn op un apartuh COVID-19-afdeling of in apartuh isolatiekameâhrs op duh veâhrpleigafdelinguh", zegt Marriëlle Bakkeâh van ut netweâhrk.

"In duh ziekenhuizen zien we voâhal opnames van mensen die niet of nog niet volledig zèn gevaccineiâhrd. Ut aandeil jongeâhren (19-30) is in onze regio nog klèn. Ut groâtstuh deil van duh patiëntuh (IC en kliniek) is tussen duh 50 en 70 jâh "