Duh Haagse eitsjnt die in 2014 op duh Laan in Duh Haag un arrestant zou hebbuh mishandeld bè duh aanhouding is vrègesproken. Oâk weâhrd duh eitsjnt veâhrdacht van mèneid bè ut opmaken van zèn proces-veâhrbaal. Duh rechtbank in Duh Haag heift hem dondâhdag van bèduh veâhrdenkinguh vrègesproken.

Duh motôhagent hield op 1 mè 2014 samen met twei collega's un gozâh aan in ut uìtgaansgebied in Duh Haag, omdat hè niet zou hebbuh voldaan aan duh identificatieplich Op cameâhrabeilden is tuh zien dat duh veâhrdachtuh niet meiweâhrktuh bè zèn aanhouding, waâhrop duh motôhagent besloât om geweld tuh gebruiken. Hè gebruiktuh peppeâhrspray en duwduh en sloeg duh arrestant.

Volgens duh rechteâh is ut gebruiktuh geweld bè duh aanhouding "in redelèke veâhrhouding tot ut voâhtdurenduh en steâhrkeâh wôhdenduh gewelddadiguh veâhrzet van duh arrestant". Bovendien was ut geweld nodig om ut veâhrzet van duh arrestant snel tuh kunnuh doâhbreken.

Duh eitsjnt weâhrd naast mishandeling oâk veâhrdacht van mèneid, omdat enkele zinnen uìt ut proces-veâhrbaal niet zouden kloppen. Duh rechteâh oâhdeilt echteâh dat ut gezien duh chaotiese omstandigheden rond duh aanhouding niet kan wôhden uìtgeslotuh dat duh eitsjnt zich bè ut opstellen van ut proces-veâhrbaal heift veâhrgist.

Ut Openbâh Ministeâhrie (OM) èstuh twei weken geleden un weâhrkstraf van 180 uur tegen duh eitsjnt.