Vèlighèdsregio Haaglanden heift dondâhdagmiddag beslotuh voâhalsnog gein mondkapjusplich in tuh voeâhren. Wel zet duh vèlighèdsregio in op publiekscampagnes en roept die inwoneâhrs op zelf hun veâhrantwoâhdelèkhèd tuh nemen.

Ut aantal besmettinguh in duh regio Haaglanden volgt duh landelèke trend en veâhrtoânt un lichtuh stèging, meldt duh vèlighèdsregio. Om tuh voâhkomen dat ut aantal besmettinguh duh komenduh weken drastieseâh gaat stègen, roept voâhzitteâh Jan van Zanen van Vèlighèdsregio Haaglanden inwoneâhrs op om duh côhonaregels tuh blèven naleven.

Duh vèlighèdsregio wil inwoneâhrs daâhrtoe bewegen met publiekscampagnes. Oâk wôhdt "onveâhrmindeâhrd ingezet op crowdmanagement in drukke gebieden" en wôhdt eâh met studentenôhganisaties oveâhrlegd oveâh duh start van ut nieuwe studiejâh Duh vèlighèdsregio ziet gein reden om nu un mondkapjusplich in tuh voeâhren.

"We realiseâhren ons dat we veil van mensen vragen, mâh ut blèft belangrèk om tuh allen tèduh aan duh maatregelen tuh voldoen om un tweiduh golf van ut côhonavirus tuh voâhkomen. Houd 1,5 meteâh afstand, was vaak jèh handen, blèf bè klachtuh thuis en laat jèh testuh , aldus Van Zanen.

Duh beslissing van Vèlighèdsregio Haaglanden volgt op ut Vèlighèdsbeâhraad met duh voâhzitteâhrs van duh 25 Nedeâhrlandse vèlighèdsregio's van woesdag. Dondâhdag maaktuh duh gemeintuh Amsteâhrdam en Rotteâhrdam bekend in bepaalduh gebieden wél un mondkapjusplich in tuh voeâhren.