Ut Openbâh Ministeâhrie (OM) heift vrèdag celstraffen van 30 en 24 maanden geëist tegen drie mannen die wôhden veâhrdacht van ut veâhrvalsen van enkele tienduìzunden pleuro's. Ze weâhrden begin dit jâh aangehouden in Duh Haag.

Duh zaak kwam bè duh waut in beild toen duh vadeâh van un jonge wèf melding maaktuh van vals geld. Toen eitsjntuh duh woning van het wèf doâhzochtuh vonden ze un tas met daâhrin 26.000 pleuro aan contant geld. Oâk weâhrden eâh op un laptop meiâhrdeâhre bestanden gevonden die nodig zèn voâh ut veâhrvalsen van geld, zoals foto's van wateâhrmeâhrken en un bestand met instructies.

UÌt ondâhzoek bleik dat het wèf un relatie had met un 21-jariguh gozâh uìt 's-Gravenzanduh die samen met twei vrienden, un 21-jariguh Hagenâh en un 24-jariguh Noâtdôhpeâh ut huis van het wèf zou gebruiken om geld tuh veâhrvalsen. In duh woning van duh 21-jariguh Hagenâh troffen eitsjntuh duh bewoneâh en duh gozâh uìt Noâtdôhp aan. Daâhrnaast weâhrd 40.000 pleuro aan contant geld gevonden.

Duh twei weâhrden aangehouden, net als duh 21-jariguh gozâh uìt 's-Gravenzanduh die al bè ut OM in beild was wegens un oplichtingszaak. Ut OM èst un celstraf van deâhrtig maanden tegen hem, duh twei andeâhre veâhrdachtuh hoâhden 24 maanden tegen zich èsen.

Duh rechteâh doet oveâh twei weken uìtspraak.