Arno van Roâsmalen veâhrtrekt als directeur van duh Haagse kunstinstelling Stroâm. In un aanvullenduh veâhrklaring laat duh kunstinstelling dat "ein en andeâh tuh maken heift met recentuh publicaties oveâh wangedrag van un kunstenâh die Stroâm un podium heift geboden.

Op duh websèit van Stroâm latuh bèduh partèen wetuh dat is beslotuh om "in goed ondâhling oveâhrleg en op basis van wedeâhrzèds veâhrtrouwen duh samenweâhrking niet langâh voâht tuh zettuh .

NRC schreif op 31 oktobeâh oveâh grensoveâhrschrèdend gedrag van deze kunstenâh Twintig mannen en wèfûh beschuldigden hem in dat artikel van aanrandinguh, veâhrkrachtinguh, huiselèk geweld en intimidatie.

Volgens duh krant kreig duh kunstenâh twei keiâh podium bè Stroâm, duh laatstuh keiâh in 2017 tèdens un grotuh duo-expositie die doâh Van Roâsmalen was samengesteld. Dit gebeurduh volgens NRC ondanks waâhrschuwinguh die Van Roâsmalen ontving oveâh ut gedrag van duh kunstenâh

Ut bestuur was al met Van Roâsmalen in gesprek oveâh duh invulling van zèn directeurschap. Duh negatieve media-aandacht heift dat proces veâhrsneld, aldus ut bestuur.