Ut aantal miljoenenwoninguh is in 2020 foâhs toegenomen, Nedeâhrland telt eâh 84.400. In Duh Haag steig ut aantal miljoenenwoninguh met 50 procent, blèkt uìt ondâhzoek van technologiebedrèf Calcasa.

In duh agglomeâhratie Duh Haag zèn 9.300 woninguh van 1 miljoen pleuro of meiâh tuh vinden, dat is 42,4 procent meiâh dan in 2019. Duh belangrèkstuh oâhzaak voâh duh toename is duh huizenprèsontwikkeling in Nedeâhrland. Ut is al ut zevenduh jâh op rè dat ut aantal miljoenenwoninguh toeneimt.

Voâhal in duh buurtuh Waasdôhp (80 procent) en Vâugelwèk (108 procent) is un foâhse stèging van ut aantal miljoenenwoninguh tuh zien. Binnen duh Vâugelwèk zèn duh huizen aan duh Pauwenlaan en duh Laan van Poât flink meiâh waâhrd gewôhden. Un andeâhre buurt die eâhruìt springt, is ut Statenkwartieâh, dat nu zelfs in duh landelèke top drie buurtuh met duh meistuh miljoenenwoninguh staat (na duh Heimsteidse Dreif en Blaricum-Dôhp).

Daâhrnaast stonden in Duh Roelofstraat, Van Beveâhrningkstraat en Guirlanduh in 2019 vrèwel gein miljoenenwoninguh, in 2020 waren dat eâh in totaal 25.