Duh brandwèâh is woesdag uìtgeâhrukt nâh un pand aan duh Stationsweg in Duh Haag. In ut restaurant zou un brand zèn uìtgebroken. Duh brandwèâh kwam ondâh meiâh met un hoâgweâhrkeâh nâh ut gebouw om op ut dak tuh kunnuh kèken, aangezien eâh "flink wat roâk" uìt duh schoâhstein kwam.

Trams 11 en 12 konden doâh duh brand niet keâhren op ut Rèswèkseplèn. Volgens duh HTM rèden zè nu met veâhrtraging.

Duh oâhzaak van duh brand is nog onbekend. Veâhrmoedelèk ontstond die in duh afzuiginstallatie of in duh keuken van un restaurant. Eâh raaktuh niemand gewond.