Duh winteâhrkoudeopvang voâh Haagse dak- en thuislozen blèft vanwege duh kou oâk dit weikend open. Duh noâdopvang is doâhgaans vanaf 1 april dich

Woesdag besloât duh gemeintuh samen met duh andeâhre drie grotuh steden, om duh winteâhropvanglocaties tot en met zondag open tuh houden. Vrèdag wôhdt beslist of duh deuren oâk na ut weikend open zullen blèven.

Duh koudeopvang is iedeâh jâh tussen 1 novembeâh en 1 april open voâh dak- en thuislozen. "Dat doen we als ut tuh gevaâhrlèk wôhdt om op straat tuh slapen. Bèvoâhbeild wanneiâh duh gevoelstempeâhratuur ondâh duh 0 ligt of bè un stôhm", zegt duh woâhdvoeâhrdeâh van wethoudeâh Beâhrt van Alphen. "Dit is un uìtzondâhlèke situatie dat we dit nog zo laat in ut jâh doen. Duh afgelopen twei dagen is ut Legâh des Hèls actief op pad geweès om mensen nâh binnen tuh halen."