Bè un brand in un woning in duh Willemstraat in ut centrum van Duh Haag is zondag om 20.45 flinke schaduh ontstaan. Niemand raaktuh gewond.

Duh brandwèâh had opgeschaald nâh grotuh brand en liet extra peâhrsoneil en mateâhrieil komen, mâh kwam dâh oâk wèâh vrè snel op teâhrug.

Duh brand ontstond in un slaapkameâh en hoewel duh brand uìtslaand was en duh vlammen uìt ut dak schotuh had duh brandwèâh ut vuur snel ondâh controle.

"Eâh was aanvankelèk niet precies duidelèk wâh duh brand woedduh , zegt un woâhdvoeâhrdeâh van duh brandwèâh .

"Daâhrnaast zèn dit ouduh panden in duh binnenstad en jèh wilt kostuh wat kost voâhkomen dat duh brand zich doâh ut dak veâhrsprèd nâh naastgelegen woninguh. Daâhrom is eâh opgeschaald nâh grotuh brand. Mâh gelukkig is ut bepeâhrkt gebleven tot duh slaapkameâh en zèn eâh oâk gein slachtoffeâhrs gevallen."

Omliggenduh woninguh zèn wel kôhtuh tèd ontruimd, mâh die bewoneâhrs konden allemaal wèâh vrè snel teâhrug hun woning in. Ut getroffen pand, en dan voâhal duh slaapkameâh is volgens duh zegsman van duh brandwèâh veâhrmoedelèk tèdelèk onbewoânbâh