Op duh Lage Nieuwstraat in Duh Haag is in duh nacht van zondag op maahndagh un geparkeiâhrduh auto volledig uìtgebrand. Duh auto is veâhrmoedelèk in brand gestoken.

Getuiguhn hoâhden un harduh knal buìtuh en zagen twei peâhrsonen wegrennen. Veâhrvolgens zagen zè un vlammenzei en veil roâk. Zè hebbuh snel duh brandwèâh gebeld.

Duh brandwèâh lieden hadden ut vuur snel ondâh controle, mâh duh auto was niet meiâh tuh redden en zal doâh un beâhrgâh wôhden weggehaald. Duh waut doet ondâhzoek.