Langs un tramhaltuh aan duh Loevestènlaan in Duh Haag is vanmiddag un oveâhrleden peâhrsoân aangetroffen. Duh waut doet ondâhzoek nâh ut oveâhrlèden.