Ein veiâhrtigjariguh gozâh en un 27-jariguh wèf zèn disdag in Venlo aangehouden op veâhrdenking van valshèd in geschriftuh misbruik van subsidiegelden en witwassen. Ut duo wôhdt eâhrvan veâhrdacht namens un in Duh Haag gevestigd bedrèf onteâhrecht côhonasubsidies tuh hebbuh aangevraagd bè ut UWV.

Duh twei vroegen duh tèdelèke noâdmaatregel oveâhrbrugging voâh behoud van weâhrkgelegenhèd (NOW-regeling) aan. Die is bedoeld voâh ut doâhbetalen van peâhrsoneil tèdens omzetveâhrlies doâh duh afgelopen lockdown.

Ut veâhrmoeden is dat ut bedrèf nagenoeg gein bedrèfsactivitètuh heift gehad en dat duh opgegeven omzettuh fictief zèn.