Hoewel duh rèbaan vrèdagmiddag duidelèk was afgeslotuh negeiâhrden 75 weggebruikeâhrs ut roduh kruis boven duh Utrechtsebaan (A12). Duh weggebruikeâhrs kunnuh allemaal un bekeuring veâhrwachtuh aldus duh waut

Duh weg was afgezet vanwege un ongeval en oâk waren eâh wegweâhrkzaamheden aan duh gang. "Bestuurdeâhrs negeiâhrden massaal ut roduh kruis boven duh weg", meldt duh waut "Toevallig reden eâh op dat moment twei eitsjntuh van duh bureau Jan Hendrikstraat en bureau Hoefkaduh in un onopvallenduh survèllance auto."

Duh eitsjntuh hebbuh alle kentekens genoteiâhrd van mensen die doâhreden hoewel duh weg was afgezet. "In totaal kunnuh 75 bestuurdeâhrs un bekeuring veâhrwachtuh voâh ut negeâhren van ut roduh kruis in combinatie met duh wegweâhrkzaamheden."