Bouwbedrèven en architectuh willen niet meiweâhrken aan ut ondâhzoek nâh cultuurpalès Amare. Duh bouweâhrs zèn niet ingegaan op duh uìtnodiginguh voâh inteâhrviews. Voâh ut ondâhzoek is 1,3 miljoen pleuro apart gezet.

Duh raadsenquêtuh mot duidelèk maken hoe ut kon gebeuren dat duh bouw van Amare zo moèzaam veâhrliep en duh kostuh compleit uìt duh bocht vlâugen. Om dâh un vingâh achteâh tuh krègen hadden duh commissieleden inteâhrviewveâhrzoeken gedaan bè ondâh andeâhre bouwbedrèven en architectuh Die willen hieâh niet aan meiweâhrken, schrèft commissievoâhzitteâh Arjen Dubbelâh aan duh gemeinteâhraad.

En dat is jammeâhr: 'Ut is zeiâh belangrèk dat duh commissie oâk hoâht hoe deze bedrèven kèken nâh duh geschiedenis van Amare', schrèft Dubbelâh Gehoâpt wôhdt dat betrokken wethoudeâhrs met hun contactuh duh bouweâhrs kunnuh oveâhrtuiguhn alsnog mei tuh weâhrken.

Inmiddels is 25.000 pagina's aan infoâhmatie veâhrstrekt die duh gemeinteâhraad nog niet eiâhrdeâh had gekregen. Duh commissie schrèft veâhrdeâh dat ut ondâhzoek nâh veâhrwachting 1,1 miljoen pleuro gaat kostuh In ut coalitieakkoâhd is 1,35 miljoen opzègezet.