Duh grotuh steden treffen maatregelen om duh veâhrwachtuh druktuh rond Black Friday en duh veâhrplichtuh 1,5 meteâh afstand vanwege ut côhonavirus in goeduh banen tuh lèden. Zo wôhden in Rotteâhrdam op vrèdag en zatâhdag extra boa's ingezet en weâhrkt Utrecht op die dagen met zâugenoemduh publieksbegelèdeâhrs op drukke plekken.

Rotteâhrdam weâhrkt net als Utrecht met un soâht publieksbegelèdeâhrs op drukke plekken, mâh dâh hetuh ze shoppingcoaches. "Zè leggen mensen uìt welke regels eâh gelden en delen mondkapjus uìt", aldus un woâhdvoeâhrdeâh

Daâhrnaast is eâh in duh stad voâh belèning gezôhgd, zodat ut winkelend publiek weit welke routuh tuh kiezen. Oâk geven posteâhrs aan dat 1,5 meteâh afstand wèâh duh nôhm is.

Veâhrdeâh is Rotteâhrdam in gesprek met ondâhnemeâhrs, die in veil gevallen hun aanbiedinguh sprèden oveâh meiâh dagen of mensen eâhrtoe veâhrlèden duh aankopen online tuh doen. "We hebbuh aan hen oâk mateâhrialen veâhrstrekt die winkelbezoekeâhrs helpen heâhrinneâhren welke regels eâh gelden."

Gein uìtstallinguh in Utrecht

Oâk in Utrecht stimuleâhren ondâhnemeâhrs ut online shoppen, zegt un woâhdvoeâhrdeâh Veâhrdeâh geldt in duh domstad sinds begin novembeâh al dat eâh in duh binnenstad gein uìtstallinguh meiâh zèn toegestaan.

Daâhrnaast wôhdt in duh binnenstad gehandhaafd op gevaâhrlèk gestalduh fiesen. Teâhrrassen mâugen allein binnen toegestane grenzen wôhden opgesteld en op enkele marktuh wôhden specifieke maatregelen getroffen om duh druktuh beteâh tuh sprèden, ondâh meiâh met behulp van bôhden.

Veâhrdeâh wôhdt in duh stad duh buìtenreclamecampagne geactualiseiâhrd op basis van duh recentstuh maatregelen.

Op duh Grotuh Marktstraat in Duh Haag is woesdag tuh zien dat duh stad met grondstickeâhrs loâprichtinguh aangeif. Oâk heâhrinneâhren boâdschappen op ondâh meiâh plantenbakken aan duh veâhrplichtuh 1,5 meteâh afstand.

Zo check je of je wordt gefopt op Black Friday
257
Zo check jèh of jèh wôhdt gefopt op Black Friday