Eâh zèn deze weik vèf veâhrdachtuh aangehouden voâh duh avondklokrellen in èndhoven en Den Bosch. Ut vèftal zit vast en wôhdt gehoâhd, meldt duh waut woesdag.

Vieâh peâhrsonen zèn aangehouden omdat zè betrokken waren bè duh rellen in èndhoven. Un van hen is un 67-jariguh gozâh uìt Barendrecht die is aangehouden voâh opruiing.

Ein zeventienjariguh jongen uìt Waalre en un twintigjariguh gozâh uìt Geldrop zèn bèden opgepakt voâh openlèke geweldpleging. Oâk is un Gemeâhrtenâh (39) in duh boèen geslagen. Duh deâhrtigâh zit vast voâh diefstal uìt duh Jumbo-supeâhrmarkt op èndhoven Centraal en voâh jattuh uìt un auto van ProRail. Oâk hè wôhdt veâhrdacht van openlèke geweldpleging.

Voâh duh avondklokrellen in Den Bosch is woesdag un twintigjariguh Bosschenâh opgepakt op veâhrdenking van openlèke geweldpleging.

Duh waut meldt dat ut recheâhrcheondâhzoek "op volle toeâhren draait". Ze is nog op zoek nâh andeâhre veâhrdachtuh