Duh Haâhrlemse ôhganisatie Triple ThreaT won gisteâhren un van duh meès prestigieuze prèzen die eâh tuh winnen valt, un Appeltjuh van ôhanjuh Allein bè duh uìtrèking ging eâh wat mis:  Koning Willem-Alexandeâh wilduh duh près uìtrèken in Palès Noâhdènduh in Duh Haag, mâh duh winnaâhrs waren eâh nog niet. Ze waren flink veâhrtraagd doâh duh druktuh in ut Haagse veâhrkeiâh

"We zèn via un sluiproutuh doâh ut palès, langs duh techniek, nog aangeschoven", veâhrtelt mede-oprichteâh Nick Hoâugendôhp in ut NPO Radio 1 programma Langs duh Lèn En Omstreken.

Wâh Triple ThreaT gisteâhren om 14.00 uur in ut palès in Duh Haag moès zèn, liep ut allemaal ies andeâhrs dan van tevôhen gedacht. Duh bus in duh binnenstad parkeâhren bleik gein gemakkelèke opgave en lèdduh tot un half uur veâhrtraging. "We ginguh eâh nâh toe, netjus op tèd en toen kwamen we in un controle teâhrecht waâhrdoâh we tuh laat waren", veâhrtelt Nick Hoâugendôhp in ut radioprogramma.

Op dat moment wist hè niet dat gewonnen had, mâh dat wist duh ôhganisatie uìteâhraâhrd wel. "En die waren helemaal in duh stress, omdat wè pas om 14.30 uur binnenkwamen", lacht hè. Duh bus weâhrd un stuk veâhrdeâhrop geparkeiâhrd en ut laatstuh deil nâh ut palès moès wôhden gelopen. Via un sluiproutuh langs duh techniek konden ze op tèd aansluìtuh en kregen ze alsnog duh près uìt handen van duh koning.

Près

Triple ThreaT kreig un bronzen appeltjuh ontwôhpen doâh prinses Beatrix, en un bedrag van 25.000 pleuro. "Jullie dagen jongeâhren in lastiguh omstandigheden uìt om un rolmodel tuh wôhden voâh andeâhren", sprak duh koning oveâh Triple ThreaT. "Dat is wel bèzondâh om tuh hôhen", aldus Hoâugendôhp. Duh koning had eiâhrdeâh al kennis gemaakt met duh ôhganisatie tèdens un weâhrkbezoek.

Wâh ut geld aan wôhdt besteid, is aan duh jongeâhren. "Zè krègen duh kans om tuh pitchen wat ze willen."