Voâhmalig hoâfdredacteur van ut AD Hans Nèenhuis is wèâh op vrèe voetuh meldt duh waut woesdag. Hè weâhrd eiâhrdeâh op duh dag in Duh Haag aangehouden teâhrwèl hè veâhrslag deid van un protès van actiegroep Extinction Rebellion.

Nèenhuis reid als veâhrslaggeveâh mei in un auto met activistuh die volgens duh waut duh Utrechtsebaan wilden blokkeâhren, schrèft ut AD. In totaal weâhrden 25 mensen aangehouden. Volgens duh waut gaven eâh twei aan jâhrnalist tuh zèn. Nèenhuis en fotograaf Marco duh Swart

Duh Utrechtsebaan is un van duh belangrèkstuh toegangswegen nâh ut centrum van Duh Haag. Duh aanhoudinguh weâhrden veâhrrich op duh Donau in ut bedrèvengebied in duh omgeving van ut Cars Jeans Stadion, ut ondâhkomen van voetbalclub ADO Duh Haag.

Duh twei jâhrnalistuh weâhrden vrègelatuh nadat ze ongeveiâh un uur hadden vastgezetuh Duh oveâhriguh 23 mensen zittuh nog vast.

Schadeclaim

Nèenhuis noemt ut volgens AD ‘echt un beitjuh bizar’ dat hè is aangehouden. ,"We hebbuh duidelèk gezegd dat we gein actie voeâhrden mâh van duh media waren en veâhrslag wilden doen. Ik ben teleurgesteld. Jèh kunt van die acties vinden wat jèh wilt, mâh we moetuh eâh wel veâhrslag van kunnuh doen. Andeâhrs kun jèh eâh niks van vinden."

Oâk Duh Swart is niet tuh spreken oveâh duh gang van zaken en is voâhnemens un klacht en schadeclaim in tuh dienen. "Ze hebbuh me fotocameâhra en lulèizâh afgenomen waâhrdoâh ik niet kon doen wâh ik dâh voâh was, en dat was foto’s maken. Dat neim ik ze heil kwalèk."

Eiâhrdeâh deze weik weâhrd veâhrslaggeveâh Mac van Dintheâhr van duh Volkskrant aangehouden bè un protès van Extinction Rebellion wâh hè veâhrslag van deid. Hè weâhrd vieâh uur vastgehouden en veâhrdacht van ut belediguhn van un eitsjnt.

Dat zou gebeurd zèn nadat hè doâh duh waut aan duh kant was geduwd en was veâhrzocht afstand tuh nemen bè duh actie in Duh Haag. Van Dintheâh vond dat "gein goeduh gang van zaken, hè wilduh dichteâh bè duh groep actievoeâhrdeâhrs staan om tuh zien wat eâh gebeurduh , aldus zèn lèdinggevenduh Eilco Meuleman. Duh waut zou daâhrop hebbuh gezegd dat hè duh eitsjntuh belemmeâhrduh Van Dintheâh bestempelduh dat als "kindeâhrachtig", waâhrna hè weâhrd aangehouden.